Ürünlerimizin ve süreçlerimizin tutarlı kalitesi, çevresel performansı ve enerji verimliliği bizim için çok önemlidir. Bu nedenle Politikamızın belirttiği hedefimiz, ürünlerimizin yüksek kalitesini korumak ve müşteri memnuniyetini sağlamak, adil fiyatlandırma ve güvenli ürünlerle güvenli teslimat, güvenli çalışma ortamı, güvenli tesis ve ekipman sağlamak ve yıkıcı olaylardan kaçınmaktır. Etkin, süreç odaklı kalite, çevre, enerji ve güvenlik yönetiminin kapsamlı bir sistemini uygulayarak bunu yapmaya çalışıyoruz. İlgili ölçüm / değerlendirme programları, bu alanlarda performansımızı geliştirmemize yardımcı olmaktadır.

Yönetim sistemimizin sürekli iyileştirilmesi için teklifler sunarak, kendimizi ve çalışanlarımızı departman ve grup seviyesinde kalite ve çevresel hedeflerimize ulaşmaya aktif katılımını taahhüt ederiz. Bu amaçla, tüm gerekli bilgi ve kaynakları sağlamayı da taahhüt ediyoruz.

Biz, yürürlükteki yasal ve kamu şartnameleri ve sözleşmeyle ya da başka şekillerde üstlendiğimiz tüm diğer gereklilikler ve yükümlülükler de dahil olmak üzere, tüm bağlayıcı yükümlülükleri gözleyeceğimizi de taahhüt ediyoruz.

Ekonomik, çevresel ve sosyal sürdürülebilirliği destekliyoruz ve tedarikçilerimizin aynı politikayı benimsemelerini bekliyoruz. Ayrıca tedarikçilerimizin, enerji kullanımımızı ve ürünlerimizin, makinelerimizin, tesislerimizin ve hizmetlerimizin enerji tüketimini optimize etmemize aktif olarak yardımcı olmalarını bekliyoruz.