ÇANGA SAVUNMA olarak, tüm çalışanlarımızın tam iştiraki ile, sürekli gelişme ve iyileştirmeyi taahhüt ettiğimiz, müşteri memnuniyetini arttırmak ve müşteri bağlılığını yaratmak için her koşulda en iyi hizmeti vermeyi hedeflediğimiz Entegre Sistem politikamız aşağıdaki gibidir:

 • Tüm çalışanlarımızın yeteneklerini en üst seviyede kullanabilen bireyler haline gelebilmeleri ve insan kaynağımızın mutluluğu ve gelişimi için eğitime ve ekip çalışmasına önem vermek,
 • İçinde bulunduğumuz topluma saygılı, uluslararası örnek bir kuruluş olmak,
 • Sektörümüze ati teknolojik gelişmeleri yakından takip etmek ve uygulamak,
 • Tüm ilgili taraflarımız ile uzun dönem bağlarımızın güçlendirmek,
 • Etkili iletişim, katılımcı yaklaşım, yapıcı eleştiri ve takım çalışması anlayışını benimsemek,
 • Toplumun gelişimine katkı sağlayacak sosyal sorumluluk projelerine destek olmak,
 • Her işi daha iyi yapacak bir yöntemin, her işi daha iyi yapacak bir insanın var olduğunu bilerek sürekli gelişimi işimizin bir parçası kılmayı,
 • Tüm üretim ve faaliyetlerimizde İş Sağlığı, Güvenliği ve Çevre konularında riskleri değerlendirerek, güvenli bir çalışma ortamı oluşturmak ve bunu sağlayıcı koruyucu önlemleri almak,
 • Çevre kirliliği ve İSG riski oluşturmayan üretim ve iş ekipmanlarını kullanarak, kriterlere uygun yeni teknolojileri kullanarak, teknik donanım ve tesislerimizin ideale ulaşmasını sağlamak;
 • Çevre kirliliğinin önlenmesi, atıkların ayrıştırılarak öncelikle geri dönüşüme kazandırılması ve uygun yöntemlerle bertaraf edilmesini sağlamak,
 • İş Sağlığı, Güvenliği ve Çevre ile ilgili yasal mevzuatlara uyarak, gereklilikleri yerine getirmek,
 • Uygunluk yükümlülüklerini yerine getirdiğimizi taahhüt ederek, mevcut kaynakları etkin ve verimli kullanmak,
 • İş Sağlığı Güvenliği kurallarını, gerek çalışanlarımız, gerekse çalışma alanımızla etkileşim içerisinde olan ziyaretçi ve vatandaşlarımız için kararlılıkla uygulamak ve denetlemek